Infusionsaggregat  >  Luftat L86 PVC fritt

ZF0050_434842[1] green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Levereras med stängd lucka. Aggregatet går att använda till plast eller glasflaska.

Vår unika FlowStop med filter eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.

I det breda sortimentet finns aggregat med olika slanglängder, med inbyggd R-LOCK (backventil), samt med integrerad 3-vägskran.

Patenterad rullklämma ger en mycket säker och konstant dropptakt.
Vi har nu också patenterad s.k. "Airstop"-funktion där luft ej oavsiktligen passerar droppkammaren, vårt namn är Guard®.

Passar bra i våra Argus infusionspumpar A707/717.
(Guard®-aggregat förlorar sin Airstop-funktion vid pumpdrift!)


Generell specifikation:
Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran.

Luftning med integrerat hydrofobt bakteriefilter 0,2 µm. Luckan skall vara stängd då inte luftning krävs, t ex vid användning till infusionsbehållare av plast.
Droppkammare med nivåring, den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Dropprör standard (20 drp/ml = 1 g +/- 0,1g). Vätskefilter med 176 mm2 verksam filteryta och exakt maskvidd på 15µm.

Slang Ø 3,0 x 4,1 mm. Fyllnadsvolym: 12,4 ml 175 cm slang och 21,2 ml 300 cm slang.
Patenterad precisionsrullklämma för noggrann inställning av dropptakten +/-10%.
Roterbar Luer-Lock, koppling enl. EN standard. Garanterar säker och tät förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med FlowStop eliminerar risken för läckage och förhindrar kontamination av Luer- Lock kopplingen.


Materialspecifikation:
Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Vätskefilter: Polyamid 6.6
Slang: PVC-fri green line®
Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

EN ISO standarder
DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.
För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.
För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
5155/4860 Inf agg L86 Guard® stängd lucka 320cm green line® 1 100 N N S 1
433913 Inf agg L86 Guard® stängd lucka backventil green line® 100 100 N N S 1
433927 Inf agg L86 Guard® stängd lucka SELF LOCK green line® 1 100 N N S 1
5254 Inf agg L86 stängd fast 3-v-kran backv x2 15cm sl green 0 0 N N S 1
5157 Inf agg L86 stängd l fast 3-vägs SWAN-LOCK ® Guard® green l® 1 80 N N S 1
434851 Inf agg L86 stängd lu fast 3-v-kran backv 15cm sl green 10 100 N N S 1
434842 Inf agg L86 stängd lucka 300cm Flowstop green line® 8 80 N N S 1
434843 Inf agg L86 stängd lucka 300cm green line® 8 80 N N S 1
434877 Inf agg L86 stängd lucka backv 300cm green line® 8 80 N N S 1
434860 Inf agg L86 stängd lucka backv löstb 3-v-k m 15cm sl green 10 80 N N S 1
434844 Inf agg L86 stängd lucka backventil green line® 10 100 N N S 1
5159 Inf agg L86 stängd lucka fast 3-v backv Guard® green line® 1 80 N N S 1
5156 Inf agg L86 stängd lucka fast 3-vägs Guard® green line® 80 80 N N S 1
434848 Inf agg L86 stängd lucka fast 3-v-kran 15cm sl green line® 10 80 N N S 1
434841 Inf agg L86 stängd lucka Flowstop green line® 10 100 N N S 1
434845 Inf agg L86 stängd lucka löstb 3-v-k m 15cm sl backv green 10 80 N N S 1
4231-2 Inf agg L86 stängd lucka löstb 3-v-k m 15cm sl green line® 10 80 N N S 1
434871 Inf agg L86 stängd lucka löstb 3-v-k m 25cm sl backv green 10 100 N N S 1
434870 Inf agg L86 stängd lucka löstb 3-v-k m SWAN-LOCK® 15cm sl g 10 80 N N S 1
4042-2 Inf agg L86 Y-SWAN green line® 10 100 N N S 1

Produktbladsnr 103