Infusionsaggregat  >  Oluftat B86 PVC

ZF0050_373179-1[1]Infusionsaggregat B86 är specialtillverkat för att passa till infusionsbehållare av plastmaterial. Vår unika Flowstop med filter eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.

I det breda sortimentet finns aggregat med olika slanglängder, inbyggd R-LOCK (backventil), för infusionspump, med integrerad 3-vägskran.

Patenterad rullklämma ger en mycket säker och konstant dropptakt.
Passar bra i våra Argus infusionspumpar A707/717.

Exempel på utformning (se bild art. 373179)

Generell specifikation:

 

Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för att minska risken för perforation av infusionspåsen.

Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Vätskefilter med 176 mm2 verksam filteryta och exakt maskvidd på 15µm

Slang Ø 3,0x4,1 mm. Fyllnadsvolym: 12,4 ml, 175 cm slang 21,2 ml, 300 cm slang

Droppregulator - för noggrann inställning av dropptakten +/-10%

Roterbar Luer-Lock som garanterar säker förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med FlowStop eliminerar läckage, samt förhindrar kontamination av Luer-Lockkopplingen

Materialspecifikation:

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Vätskefilter: Polyamid 6.6
Slang: PVC NoDEHP alt. PVC-fri green line®
Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

EN ISO standarder
DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.
För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.
För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
373179 Inf agg B86 10 100 N J S 3

Produktbladsnr 102