Infusionsaggregat  >  Oluftat B86 PVC fritt

green line ® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Infusionsaggregat B86 är specialtillverkat för att passa till infusionsbehållare av plastmaterial. Våra unika FlowStop med filter eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.

I det breda sortimentet finns aggregat med olika slanglängder, inbyggd R-LOCK (backventil), för infusionspump, med integrerad 3-vägskran.

Patenterad rullklämma ger en mycket säker och konstant dropptakt.

Passar bra i våra Argus infusionspumpar A707/717.

Materialspecifikation:

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Vätskefilter: Polyamid 6.6
Slang: PVC-fri green line®


Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringsmetod: Etylenoxid


EN ISO standarder
DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.
För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.
För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder.

374817 Oluftat standardaggregat med löstagbar 3-vägskran med 15 cm slang374812 Oluftat infusionsaggregat med Self Lock och löstagbar 3-vägskran med 15 cm slang 

Bild 1 374808 Oluftat infusionsaggregat

Bild 2 344817 Oluftat infusionsaggregat med löstagbar 3-vägskran med 15 cm slang

Bild 3 374812 Oluftat infusionsaggregat med Self-Lock och löstagbar 3-vägskran med 15 cm slang
 
 
 
 
Generell specifikation
  • Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för att minska risken för perforation av infusionspåsen.
  • Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Vätskefilter med 176 mm2verksam filteryta och exakt maskvidd på 15µm
  • Slang Ø 3,0x4,1 mm. Fyllnadsvolym: 12,4 ml, 175 cm slang 21,2 ml, 300 cm slang
  • Droppregulator - för noggrann inställning av dropptakten +/-10%
  • Roterbar Luer-Lock, Rullock som garanterar säker förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med FlowStop eliminerar läckage, samt förhindrar kontamination av Luer-Lock kopplingen


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
374816 Inf agg B86 300cm green line® 8 80 N N S 1
374818 Inf agg B86 backventil green line® 10 100 N N S 1
374808 Inf agg B86 green line® 10 100 N N S 1
5162 Inf agg B86 Guard® 300cm RMLL green line® 1 80 N N S 1
373901 Inf agg B86 Guard® green line® 100 100 N N S 1
374817 Inf agg B86 löstb 3-v-kran m 15cm slang green line® 10 80 N N S 1
374812 Inf agg B86 RLL SELF LOCK backventil löstb 3-v-kran m 15cm 10 80 N N S 1
5160 Inf agg S86 fast 3-vägs kran Guard® green line® 1 80 N N S 1

Produktbladsnr 101