Urologi med tillbehör  >  TUR-aggregat

ZF0050_763156Våra TUR aggregat finns med Y-förgrening, stor transparent droppkammare och maiximalt flöde för anvädning vid urologiska operationer där behov av kraftig spolning kan förekomma. Den stora droppkammaren och breda flödeskanaler ger höga flöden utan risk för luftbubblor.


Specifikation för 765645
1. Skyddshuv garanterar steriliteten. Insticksspetsar med stor lumen för höga flödeshastigheter
2. Avstängningsklämmor
3. Slang, ID/OD 4,8x7,2 mm, total slanglängd för hela systemet; 210 cm
4. Droppkammare, transparent för god optisk kontroll av flödet
5. Rullklämma för inställning av flödeshastighet
6. Skruvkoppling/Kateternippel för anslutning till kateterslang
7. Silikonslang med skyddshuv för anslutning till skopi-instrument (10cm)

Material:
Insticksspetsar: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Avstängningsklämmor: Polypropylen
Slang: PVC, mjukgörare TOTM
Droppkammare: Polyamid
Droppregulator: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Kateternippel: Polykarbonat
Silikonslang ID/OD 4,75/9,6mm, skyddshylsa
Fyllnadsvolym: 61 ml

Specifikation för 763156
1. Skyddshuv garanterar steriliteten. Insticksspetsar med stor lumen för höga flödeshastigheter
2. Avstängningsklämmor
3. Slang, ID/OD 4,8x7,2 mm, total slanglängd för hela systemet; 225 cm
4. Droppkammare, transparent för god optisk kontroll av flödet
5. Rullklämma för inställning av flödeshastighet
6. Skruvkoppling/Kateternippel med backventil för anslutning av anslutningsslang
7. Silikonslang med skyddshuv för anslutning till skopi-instrument (10cm)

Material:
Insticksspetsar: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Avstängningsklämmor: Polypropylen
Slang: PVC, mjukgörare TOTM
Droppkammare: Polyamid
Droppregulator: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Kateternippel med backventil: Polykarbonat
Silikonslang ID/OD 4,75/9,6mm, skyddshylsa
Fyllnadsvolym: 64,79 ml

Specifikation för 763153
1. Skyddshuv garanterar steriliteten. Insticksspetsar med stor lumen för höga flödeshastigheter
2. Avstängningsklämmor
3. Slang, ID/OD 4,8x7,2 mm, total slanglängd för hela systemet; 200cm
4. Droppkammare, transparent för god optisk kontroll av flödet
5. Rullklämma för inställning av flödeshastighet
6. Skruvkoppling/Kateternippel med backventil för anslutning av anslutningsslang
7. Silikonslang med skyddshuv för anslutning till skopi-instrument (10cm)

Material:
Insticksspetsar: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Avstängningsklämmor: Polypropylen
Slang: PVC OD 7,2mm ID 4,8mm, mjukgörare TOTM
Droppkammare: Polyamid
Droppregulator: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Kateternippel med backventil: Polykarbonat
Silikonslang ID/OD 4,75/9,6mm, skyddshylsa
Fyllnadsvolym: 55,39 ml

Steriliseringsmetod
Etylenoxid


Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.
För gravitation: DIN EN ISO 8536-4. För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder. 


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
763153 TUR agg enkelt 200cm backventil 5 30 N J S 3
763156 TUR-spolagg Y-grenad backventil 235cm 5 30 N J S 3
765645 TUR-spolagg Y-grenad utan backventil 240cm 5 30 N J S 3

Produktbladsnr 1002